Arendus

Elamuarendusteenus

Planeerime, projekteerime ja ehitame silmapaistvaid, kvaliteetseid ja inspireerivaid kodusid.

Kliendiga sõlmitakse etapilise maksumusega töövõtuleping, mille alusel Dorpat Ehitus ja Dorpat Kinnisvara teostavad kogu projekti alates ideest kuni projekti garantiiperioodi lõpuni, sh:

 • kaardistab kliendi eesmärkidele vastavad elukeskkonnaks sobivad krundid;
 • viib läbi krundi hoonestamise teostatavusuuringud;
 • korraldab maa omandamisega seotud toimingud;
 • vajadusel algatab detailplaneeringu ja juhib selle koostamist;
 • koostab elamu projekteerimise lähteülesande ja eskiisprojekti;
 • hindab erinevate lahendusvariantide ehitusmaksumusi ja ekspluatatsioonikulusid;
 • korraldab elamu projekteerimise ja ehitamise;
 • korraldab eluasemete müügi ja kliendile üleandmise;
 • korraldab esmased haldusküsimuste lahendamised;
 • annab eluaseme omanikule ehitustööde garantii otse ehitajalt;
 • haldab garantiiaegset suhtlust ja garantiitööde täitmist:

 

Ärikinnisvara arendusteenus

Aitame kliente nende äriplaanide realiseerimisel büroohoonete, kaubanduspindade, tootmis- ja laohoonete arendamisel.

Kliendiga sõlmitakse etapilise maksumusega töövõtuleping, mille alusel Dorpat Ehitus ja Dorpat Kinnisvara teostavad kogu projekti alates ideest kuni projekti garantiiperioodi lõpuni, sh:

 • leiab sobivas asukohas kliendi äriplaanile vastava krundi;
 • viib läbi krundi hoonestamise teostatavusuuringud;
 • vajadusel korraldab maa omandamisega seotud toimingud;
 • vajadusel algatab detailplaneeringu ja juhib selle koostamist;
 • koostab koostöös kliendiga projekti lähteülesande ja eskiisprojekti;
 • hindab erinevate lahendusvariantide ehitusmaksumusi ja ekspluatatsioonikulusid;
 • korraldab projekteerimise ja ehitamise;
 • vajadusel abistab klienti rentnike leidmisel;
 • annab kliendile ehitustööde garantii otse ehitajalt;
 • haldab garantiiaegset suhtlust ja garantiitööde täitmist: