Ehitus

Projekteerimise ja ehituse peatöövõtt

Sõlmime kliendiga fikseeritud kogumaksumusega töövõtulepingu, mille alusel meie teostame kogu projekti alates ideest peas kuni garantiiperioodi lõpuni, sh:

 • täpsustame kliendi lähteülesande, koostame tasuvusanalüüsi ja lähteülesande baasilt maksumuskalkulatsiooni;
 • korraldame eskiislahenduse koostamise;
 • tellime vajalikud uuringud ja mõõdistused, hangime projekteerimis– ja taristu liitumiseks vajalikud tingimused;
 • juhime projekteerimistöid (eel-, põhi– ja tööprojekt) ning ehitusloa taotlemise protsessi;
 • juhime igapäevaselt ehitustöid eelarvelises ja ajalises graafikus vastavalt projektdokumentatsioonile, kokkulepetele ja eesmärkidele;
 • korraldame vajalikud mõõdistus-, katsetus- ja seadistustööd ning ülevaatused;
 • viime läbi kasutusloa hankimiseks vajalikud toimingud ja taotleme kasutusloa;
 • korraldame esmased haldusküsimuste lahendamised;
 • haldame garantiiaegset suhtlust ja likvideerime võimalikud garantiiajal ilmnenud puudused;

 

Ehituse peatöövõtt

Sõlmime kliendiga fikseeritud kogumaksumusega töövõtulepingu, mille alusel meie teostame kliendi poolt koostatud projekti alusel vajalikud ehitustööd sh:

 • juhime igapäevaselt ehitustöid eelarvelises ja ajalises graafikus vastavalt projektdokumentatsioonile, kokkulepetele ja eesmärkidele;
 • korraldame vajalikud mõõdistus-, katsetus- ja seadistustööd ning ülevaatused;
 • viime läbi kasutusloa hankimiseks vajalikud toimingud ja taotleme kasutusloa;
 • korraldame esmased haldusküsimuste lahendamised;
 • haldame garantiiaegset suhtlust ja likvideerime võimalikud garantiiajal ilmnenud puudused;