Põltsamaa hooldekodu teenuskeskuste projekteerimine-ehitamine

Dorpat Ehitus OÜ tunnistati parimaks pakkujaks konkurentsipõhisel läbirääkimistega riigihankel projekteerimaks ja ehitamaks Põltsamaa Hooldekodu teenuskeskuste kaht hoonet. Riigihanke esemeks on Põltsamaa linna kahe 30-kohalise hooldekodu teenuskeskuse hoone ja selle juurde kuuluva taristu projekteerimis-ehitustööde teostamine. Kaasaegsed hooldekodud on ehituslikult kiilvaivundamendil, väikeplokkidest laotud kandeseintega ning õõnespaneelidest katuslaega 1- korruselised hooned. Seest võib leida erinevate funktsioonidega ruume, kus on rõhku pandud tehnosüsteemidele tagamaks head hoone sisekliimat ja mugavust. Lisaks 2 põhihoonele rajatakse ka mitmed abihooned, parklaala ning istumiskohtadega varustatud ulatuslikud jalutusrajad ümber hoonete.