Rulli Riigimetsa Majandamise Keskuse hoone koos abihoonega

RMK Rulli taimla olemasoleva hoone lammutamine, uue kontorihoone ja laohoone ehitamine, kinnistu välikommunikatsioonide, teede ja platside ehitustööd.